Aalsmeer 2017

Verheyen zegeviert in virtuele spellingstrijd

Lizi van Vollenhoven nam deel aan het vijfde online BeNeDictee van dit jaar. Dat viel niet mee. Het was geen verrassing dat twee toppers uit België er met de eer vandoor gingen.

Hoera, ik heb een fout

Op zaterdag 18 januari vond in de Koninklijke Bibliotheek van België de finale van De Schrijfwijzen plaats, nu al met stip de grootste dicteewedstrijd van 2020 in de Lage Landen, en van de laatste jaren tout court. Wat een succes: niet minder dan 10500 deelnemers gingen online en in 105 bibliotheken onversaagd de pennenstrijd aan! Maar om Gary Lineker te parafraseren: “Dictee is een eenvoudig spel: 177 spelfanaten buigen zich gedurende 90 minuten over een blad papier en op het einde wint Joost.”

Ons moe nie pleu nie in Terneuzen

Onze webmaster is heel streng. Dt-fouten zijn bijvoorbeeld niet toegelaten, stel je voor. Maar een kort verslagje met wat losse punten en de uitslag – dat kan dan weer wel. Bij dezen.

Terneuzen 2015

Wáán-zinnen in Terneuzen

Zou er ooit een moeilijker wedstrijddictee voorgelezen zijn in ons land? Die vraag blijft over na het (vooral voor specialisten) vrijwel onmaakbare dictee in Terneuzen op 16 april 2015.

Dicteetsaar Rein Leentfaar beseft na de voorlezing dat hij verslagen is.

Vlaamse advocaat geeft les in nederigheid

Dicteereus Joost Verheyen, de Kannibaal van Paal, richtte in Deventer een slachting aan onder dicteeliefhebbers en specialisten.

Joost Verheyen na een zege in Breskens (2013)