Leuvens studentendictee ‘aartsmoelijk’

Willem Possemiers leverde in Leuven een goede prestatie (12 fout) in het studentendictee van Paul Claes. Maar Joost Verheyen en Edward Vanhove, die buiten mededinging meeschreven, presteerden buitengewoon met elk slechts één fout.