Anneke Salden best spellende rechtenstudente

Rechtenstudente Anneke Salden won op 23 april 2012 het dictee van verkiezingsploeg De Piraat van State.

Anneke Salden

Winnares Anneke Salden

Studente Anneke Salden uit Rekem heeft dinsdagavond 23 april het dictee van De Piraat van State gewonnen. In de aula Zeger Van Hee van de Katholieke Universiteit Leuven versloeg zij grootheden als Willem Possemiers uit Hoboken, die eind 2012 nog het Groot dictee der Leuvense studenten won, en Edward Vanhove, in 2012 winnaar van het Groot Dictee op tv.

De Piraat van State is een van de zogeheten verkiezingsploegen binnen de rechtenfaculteit  van de Leuvense universiteit, enigszins te vergelijken met een corpsdispuut. De pittige dicteetekst stond dan ook bol van de verwijzingen naar deze ploeg en naar de concurrerende vereniging, Legal Airways. Net als het Studentendictee van november 2012 werd de tekst voorgelezen door een BV: na Martine Tanghe was het nu de beurt aan de bekende nieuwslezeres Hanne Decoutere.

Reacties zijn gesloten.