Wortelbehandeling voor schabouwelijke politici

Kleinkunstenaar Gerard Wortel geeft dit jaar een bijzondere glans aan het dicteeseizoen. Na optredens in Eemnes en Enkhuizen verscheen hij op dinsdag 29 november in de bibliotheek van Castricum.

Eemnes 2016

Kleinkunstenaar en dorpsdichter van Eemnes Gerard Wortel

door JvHD

Kleinkunstenaar Gerard Wortel geeft dit jaar een bijzondere glans aan het dicteeseizoen. Na optredens in Eemnes en Enkhuizen verscheen hij op dinsdag 29 november in de bibliotheek van Castricum, om met een scherpe tekst de dicteeliefhebbers het vuur na aan de schenen te leggen.

Dit keer koos hij als onderwerp niet de lokale geschiedenis of actuele plaatselijke kwesties. Democratie was het thema van de Week van het Boek, en dus ook van Wortels dicteetekst. Daarmee leverde hij een stevige filippica af tegen het vermeende ivorentorengedrag van politici: zij geven ons ‘niet te allen tijde het gevoel dat we au sérieux genomen worden, zodat het vertrouwen in elkaar bijwijlen schabouwelijke contouren tentoonspreidt.’ Mooi woord, schabouwelijk. Het onthouden waard, zoals het hele opstel van Wortel. Ook deze keer slaagde hij erin de dicteetijgers van de nul af te houden, wat naar zijn eigen zeggen een van zijn kerndoelen is.

Nieuw talent
In de bibliotheek zouden vijftig lessenaars klaar staan voor de dicteeschrijvers, maar nog niet de helft ervan bleek nodig. Doordat de Stichting Welzijn niet langer betrokken is bij de organisatie, is de traditionele strijd tussen jong en oud in Castricum verloren gegaan. Jammer, want juist die competitie gaf voorheen extra kleur aan het evenement. Als gevolg daarvan bleef de bezetting beperkt tot zo’n twintig man. Onder hen deze keer niet de traditionele winnares Lilian Schreuder. Kansen dus voor nieuw talent!

Willem van Amsterdam

Willem van Amsterdam

En dat talent was er in de bibliotheek, waar burgemeester Toon Pans de tekst uitstekend dicteerde. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad van Gerards betoog over de democratie wisten de toppers hun foutscore te beperken. Willem de Boer, die gezien zijn leeftijd nog moet zijn grootgebracht met de spelling De Vries-Te Winkel, maakte 21 fouten en greep het brons. Jan Fokkens bleef hem met 20 fouten nipt voor. Met overmacht zegevierde Herman Heijne. De docent Nederlands aan het Bonhoeffer College maakte maar twaalf fouten. Zijn commentaar: ‘Op school noemen ze me niet voor niks de taalpolitie.’ Om toch de competitie uit vorige jaren in leven te houden, hadden twee taalvaardige jongeren zich aangemeld. De beste van het duo, Willem van Amsterdam, verdient een eervolle vermelding met zijn mooie score van 28 fout.

Dt’ers
Voor de dicteetijgers – met wie de Eemnesser dorpsdichter een warme haat-liefderelatie onderhoudt – was de Wortelbehandeling niet geheel pijnloos. Het clubje van zes deelnemers werd in Castricum aangeduid als ‘de dt’ers’. Zij presenteerden een rijtje domme fouten – schabauwelijk, aux sérieux, vernaggelen – maar wisten de schade enigszins te beperken. René Dijkgraaf en Bert Jansen (4 fout) verdeelden het virtuele brons, Pieter van Diepen (3 fout) pakte het denkbeeldige zilver en ik mocht zelf (2 fout) de gedroomde hoofdvogel afschieten.

Andermaal een mooie avond in Castricum, al zou die strijd tussen junioren en senioren best mogen terugkeren.

1 reactie