BeNeDictees gebundeld

Begin 2020 maakte het coronavirus een voorlopig einde aan de huiskamercompetitie BeNeDictee, die daarna doorging in cyberspace. Nu zijn de teksten en reportages van de eerste drie jaar verzameld in een handzaam boekje.

Bundel BeNeDictee

Een detail van de cover van de bundel.

‘De net-nietspecialist, die hem in zijn spreekkamer ontving en hem met verwaten blik door zijn so easy’tje aankeek, droeg een ruimvallend toetoeppak.’ Een zin als deze is exemplarisch voor de moeilijkste tekst uit de huiskamercompetitie voor dicteeliefhebbers, het BeNeDictee. In het lastigste van alle 32 dictees, Een next best oplossing door Rien Wisse, scoorden de deelnemers een schamele 38 procent goede antwoorden. In schooltermen: een dikke onvoldoende.

De complete tekst van dit hondsmoeilijke dictee is nu terug te lezen in de bundel BeNeDictee. De eerste drie jaar. Daarin zijn alle dictees opgenomen die tussen 2017 en eind 2019 de pennen in beweging hielden van een curieus groepje taalminnaars. In het precovidium troffen zij elkaar zo’n zes keer per jaar in wisselende huiskamers, nu eens in het Hollandse Voorburg of Bussum, dan weer in het Vlaamse Heist-op-den-Berg of Schilde. Daar onderwierpen zij zich vrijwillig aan orthografische hersenkrakers die de auteurs opdiepten uit de diepste krochten van Van Dale – en soms zelfs daarbuiten. Het proza waarin de vondsten verpakt zijn, loopt uiteen van spannende scifi, via breedsprakig reisverhaal tot scherp essay. Altijd is het verhaal, buiten de spellingvalkuilen om, vermakelijk en lezenswaardig. Dat is de reden de teksten, samen met de op deze site te lezen reportages van de bijeenkomsten, te bundelen in een fris vormgegeven boekje.

Inspiratie

De bundel is met name interessant voor directbetrokkenen, de geharde fanaten die een trùk’i pan kunnen onderscheiden van een kylix en zich graag vermeien met gekweeste wagyu’tjes op een met hartdraad omheinde greid. Daarnaast kunnen dicteeschrijvers in spe naar hartenlust grasduinen in de teksten, ter inspiratie en vermaak. De teksten zijn acribisch nagezien door Johan de Boer, het geweten van spellend Nederland en adviseur van Dictees.nl. Herman Killens, steevast vertegenwoordigd in de top drie van de onderlinge competitie, schreef een smakelijke inleiding.

Het boekje wordt dezer dagen als presentje verzonden aan degenen die in 2019 financieel bijdroegen aan de noodzakelijke upgrade van Dictees.nl. Overige belangstellenden krijgen de bundel toegestuurd na betaling van € 19,90 op rekening NL59 SNSB 0901 6880 10 t.n.v. Hyperion, onder vermelding van ‘Bundel BND’. Verzending is gratis.

–––––––––––––––

Jeroen van Heemskerck Düker (red.). BeNeDictee. De eerste drie jaar. Met een inleiding van Herman Killens. Naarden 2021. 156 p., ill. ISBN 978 9090 348 155. Prijs: € 19,90.

2 reacties