Cacaoboon verijdelt hoop op perfecte score

Robert Joosen uit Kalmthout heeft met één fout het Groot Dictee van Voorthuizen gewonnen. Hij verstond het niet-bestaande woord cacaobonenplantage verkeerd.
Foto: René Dijkgraaf

Robert Joosen

Robert Joosen in de banken van de gereformeerde kerk in Voorthuizen

Het was Robert Joosen bijna gelukt: een nulfoutscore. Rein Leentfaar behaalde er in de afgelopen weken al twee. En na het eenvoudige dictee in Voorthuizen, dat vrijdagavond 19 april plaatsvond, verwachtten alle kenners dat er minimaal één perfecte score zou zijn. Maar de beminnelijke dicteereus uit Kalmthout had het niet-bestaande woord cacaobonenplantage verstaan als cacaobomenplantage – eveneens een onmogelijk woord, want zoiets heet gewoon een cacaoplantage. Het leverde hem een fout op. Gelukkig bleef het bij die ene, zodat hij wel de prijs in de specialistencategorie mocht ophalen.

Bijna 180 mensen waren vrijdagavond bijeengekomen op een ongebruikelijke locatie, de gereformeerde kerk in Voorthuizen. Opmerkelijk veel voor een dictee, wat ongetwijfeld te maken heeft met het lokaal breed gesteunde goede doel, een schoolproject in Ghana. Fijn voor de organisatie. Daarmee houdt de positieve berichtgeving op. Het dictee zelf was een rommelig, langdradig gebeuren dat leek te zijn gemaakt om de deelnemers elk taalplezier te ontnemen. Oud-burgemeester Burgering, die zich had voorgenomen de tekst zo rustig mogelijk voor te lezen, deed dit volgens de zaal nog lang niet rustig genoeg. Tot vervelens toe moest hij zinsdelen en woorden herhalen, waarna hij uit balorigheid enkele woorden (‘pe-can-noten dus, dames en heren!’) bijna letterlijk ging spellen.

Dicteetijgers in Voorthuizen

Dicteetijgers in de kerkbanken: Hilda Janssens, Bob Boersema, Bert Jansen (op de rug gezien), Robert Joosen en Rein Leentfaar. Foto: René Dijkgraaf

Tegen het einde van de gortdroge tekst had de auteur zich enige frivoliteit veroorloofd en woorden als crème brûlée en van likmevestje opgenomen. Dat wekte na de bloedeloze zinnen die eraan voorafgingen zo veel hilariteit op bij de deelnemers, dat de zaal nog maar amper tot bedaren was te brengen. Voor degenen die zich verheugd hadden op een leuk avondje werd het een lange zit in de houten banken van het kerkgebouw.

Na een lange pauze was de uitslag bekend. Bij de tijgers een grappig rijtje: Robert Joosen met één fout, René Dijkgraaf met twee fout, Rein Leentfaar met drie fout. Daarna Bert Jansen, Bob Boersema en ik. De koppositie bij de Voorthuizenaren moest bevochten worden in een suddendeathronde. Al na enkele woorden van de barragezin was de winnaar bekend: Wim Schutte won met 15 fout. Toch nog een complimentje: er was gedegen nagekeken, al verbaasde het mij dat uitgeschreven cijfers (zes juli) fout waren gerekend. O ja, de catering was ook prima.

Reacties zijn gesloten.