Flinke opkomst bij Grootscheeps Dikkedakdictee

Voor de vijfde maal organiseerden Bob en Albertien van Dijk op hun schip in Groningen het Grootscheeps Scheepsdictee.

Het Scheepsdictee in 2012

door Bob van Dijk

Meindert Schollema

Burgemeester Meindert Schollema las het dictee in Middelstum voor.

Voor de vijfde maal organiseerden Bob en Albertien van Dijk op hun schip in Groningen het Grootscheeps Scheepsdictee. Met 35 deelnemers hadden ze op 4 november 2013 een vol ruim. De Commissaris van de Koning Max van den Berg zou presenteren, maar had zojuist in Middelstum (zie verder) een belangwekkend rapport over de aardbevingschade ten gevolge van de gaswinning in ontvangst genomen, dat daags erna in een ingelaste Statenvergadering besproken werd, juist op dicteeavond. Dus las Bob zijn tekst zelf maar voor, uit de eerste hand dus. Rein Leentfaar was voor de derde achtereenvolgende keer helemaal vanuit Zeeland gekomen, zó leuk vindt hij het! Bovendien gaf hij desgevraagd en ongevraagd toelichting, zeer welkom.

Wildewolvenvellen
Het gebruikelijke scheepse karakter van het dictee kwam dit keer in de vorm van inwoners van de wierde (= terp; omissie in de Woordenlijst) Middelstum ten tijde van Asterix & Obelix: zij gingen gehuld in wildewolvenvellen scheep bij het lumieren van de dag op de woeste Mare Fivel (Fivelzee) alwaar ze bakkeljauw en sliptong binnenhaalden, onoverwinnelijk als ze waren door de beresterke soep (waarin ballen van burlende edelherten, gelardeerd met kardoen en brave hendrik) van hun wierdeleider behept met druïdetalent, Magimax Montis. Ze vreesden slechts één ding: niet de hemelval maar dat de aarde onder hen zou schokken (hetgeen de realiteit is!). De link met Middelstum ligt in de Herberg “In de Valk” die Bob en Albertien aldaar ook exploiteren sinds 2012 en als een “feniks hebben doen herrijzen met een klassekeuken zonder klassengeest, waar je eerlijk kunt dikkedakken.”

Geboren cabaretier
In die zelfde taveerne vond, vanwege het jubileum, enkele dagen later de herhaling plaats van het dictee met de burgemeester van Pekela, Meindert Schollema, als declamator. Een trouvaille die man: geboren cabaratier en schoolmeester! Het was voor het Hoogeland het eerste dictee; de opkomst met eveneens 35 man was derhalve onverwacht groot. Het werd heel geanimeerd en er werd vooral goed gelachen. Benadrukt werd dat er “niet verloren kon worden als je maar minder dan honderd fouten had”. Evenals op het schip lag het gemiddelde aantal fouten op 36 (behalve de zwervende Zeeuw Leentfaar (1 fout) maar die deed hors concours mee). Op het schip werd overigens fanatieker gewerkt, maar dat moet niet te gek gaan worden!

Bij beide dictees las dichter Sacha Landkroon, voormalig huisdichter Rijksuniversiteit Groningen, aangepaste en veelal komische gedichten voor uit eigen bundels. Winnaars: op het schip de usual suspects Trees Roose (18), Dorien Vrieling (20), Vrouwiene Thiadens (22). In de herberg wonnen Jytte Kronig (20), Toos Buisman (23), Henk Veldman (29). Over de herbergeditie schreef deelnemer Bert Koster een aardige column, die ook op deze site is gepubliceerd.

Reacties zijn gesloten.