Het is groen en het glimt

De nieuwe editie van Het Groene Boekje – ofwel de Woordenlijst Nederlandse Taal – is groener dan ooit. Sterk afgeslankt en toch dikker dan zijn voorganger. Hoe zit dat?

Groene Boekje

De lay-out van het binnenwerk is sterk verbeterd.

De nieuwe editie van Het Groene Boekje – ofwel de Woordenlijst Nederlandse Taal – is groener dan ooit. Ontwerpstudio Spanjaard koos voor een metallic groene cover en paste voor het eerst een steunkleur toe in het binnenwerk. Daardoor, en dankzij het fors grotere corps van de lemmata, is het boekje veel beter te hanteren dan voorheen. De ontwerper plaatste het lidwoord in de steunkleur vóór het trefwoord. Ook die slimme keuze is zeer bevorderlijk voor de leesbaarheid.

Snoeioperatie
Hoewel de editie van 2015 dikker is dan die van tien jaar geleden, heeft de redactie een drastische snoeioperatie ingezet. Ruwweg de helft van alle lemmata is geschrapt. Daarmee komt het totaal van de trefwoorden uit op zo’n 51 duizend. Een doordachte keuze: het voegt voor de gebruiker weinig toe als er naast afboeken ook afboeking in te vinden is. De selectie kwam tot stand op basis van de woorden die het vaakst werden opgezocht via de onlineversie van de Woordenlijst. Zo kreeg het zetwerk meer lucht en bleef er zelfs ruimte over voor een flink aantal woorden uit de voormalige Nederlandse Antillen. Ook veelgebruikte Engelse woorden die in het afgelopen decennium in zwang raakten hebben een plaatsje gekregen.

Groene Boekje

Het vernieuwde Groene Boekje

Aan de Leidraad is gelukkig niet gesleuteld. Een nuttige toevoeging vormen de lijstjes en taaladviezen in het nawerk. Onder meer een lijst van woorden met dubbel meervoud, een eponiemenoverzicht en een uitleg over het aaneenschrijven van samenstellingen met een eigennaam vonden daar een plek.

Presentatie
Het Groene Boekje werd op 12 oktober overhandigd aan minister Jet Bussemaker tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Spaanse Hof in Den Haag. Communicatiespecialist, quizkampioen en dicteetijger Jacques Bettelheim presenteerde met verve de verschillende onderdelen, waaronder een heus dictee van Ludo Parmentier, een videovertoning en een voordracht van Tanneke Schoonheim, voorzitter van de Commissie Spelling.

Woordenlijst

De vernieuwde site van de Woordenlijst

Woordenlijst online
Nu de papieren Woordenlijst maar een beperkt aantal trefwoorden voorschotelt, is het goed te weten dat de onlineversie er veel meer biedt: 180 duizend lemmata vind je op www.woordenlijst.org. Ook deze site is onder handen genomen door een goede vormgever: duidelijker, sneller en ook op je mobieltje uitstekend leesbaar. Vreemd genoeg is ie niet groen. En glimmen doet ie ook niet.

Reacties zijn gesloten.