Jansje van Dijk wint HEN-dictee 2013

Jansje van Dijk uit Eibergen heeft met 21 fouten het tweede Groot Rotary HEN-dictee gewonnen.

Foto: Arnoud Koens

HEN-dictee 2013

Tv-bekendheid Dorothy Oosting (TV-Oost) las het HEN-dictee uitstekend voor.

Jansje van Dijk uit Eibergen heeft na een enerverende avond het tweede Groot Rotarydictee van Haaksbergen, Eibergen en Neede gewonnen. Zij scoorde 21 fouten in de pittige tekst van Anne Bergsma.

‘s Middags zaten er nog tientallen examinandi te zwoegen op wiskundeopgaven, ‘s avonds was de gymnastiekzaal van het Assink Lyceum het domein van de dicteeschrijvers. Op vrijdag 22 mei 2013 werd voor de tweede keer het Groot Rotary HEN-dictee georganiseerd in Haaksbergen. De voorzitter van de Rotaryclub kon ongeveer zestig deelnemers welkom heten, plus verscheidene belangstellenden.

Neerlandicus Anne Bergsma maakte het de deelnemers niet gemakkelijk,want er zaten nogal wat weinig gebruikte woorden in en andere valkuilen. Zonder meer een dictee van een zeer goed niveau dus. Presentatrice Dorothy Oosting van TV Oost las de tekst voor.

HEN-dictee

Concentratie in de zaal tijdens het HEN-dictee 2013.

Na de pauze werd aandacht gevraagd voor Leeslocomotief, een project voor kinderen met een taalachterstand. De presentatrice van het project vertelde dat er in ons land toch nog anderhalf miljoen laaggeletterden zijn. Ja, u leest het goed: een op de elf mensen kan niet of slechts heel beperkt lezen en schrijven, met alle nadelige maatschappelijke gevolgen van dien. Twee derde van deze groep is van Nederlandse afkomst. Ter illustratie van dit probleem sprak de projectleidster met een dame die op latere leeftijd nog had leren lezen. Daarmee ging voor haar alsnog een wereld open; voorheen had zij in een sociaal isolement geleefd.

HEN-dictee 2013

Leden van het winnende team van Trios Engineering.

Na de informatie over Leeslocomotief werd de tekst van het dictee snel doorgenomen, waarna de prijsuitreiking plaatsvond. Bij de individuele deelnemers werd Jansje van Dijk uit Eibergen eerste met 21 fouten. Haar prestatie werd beloond met een weekendje weg voor twee personen. De teamprijs werd gewonnen door Trios Engineering. De voorzitter kon een bedrag van ruim 2100 euro overhandigen aan de vertegenwoordigster van het project Leeslocomotief. Daarmee kwam een eind aan een zeer geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.

Tekst: Jan Riefel – foto’s: Arnoud Koens

Reacties zijn gesloten.