Leiderdorps schrijfpapier kleurt bloedrood

De derde editie van het Leiderdorps Dictee was in veel opzichten een kopie van de aangename middag in 2013. Tot de winnaars aan toe.

Huib Boogert, winnaar bij de experts, labbeit met dicteeauteur Harriet McDaniel

Bas Warmenhoven

Bas Warmenhoven, ex aequo met Michiel van der Eng, wint toch het derde Leiderdorps Dictee

Never change a winning team, moeten de mensen van de Leiderdorpse Volksuniversiteit gedacht hebben. Hun derde editie van het Leiderdorps Dictee werd in veel opzichten een kopie van de aangename middag in 2013. Tot de winnaars aan toe. Het D66-duo Bas Warmenhoven en Michiel van der Eng eindigde opnieuw bovenaan, dit keer met exact evenveel fouten: 19 stuks, een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Onder leiding van wethouder Jeff Gardeniers werd besloten Bas Warmenhoven net als vorig jaar uit te roepen tot ‘beste Leiderdorper’, omdat hij tijdens het nakijken een kritische kanttekening had gemaakt bij de woordgroep te excessief, die hij als een pleonasme zag. En zo moest wethouder Van der Eng genoegen nemen met de tweede plaats. De derde prijs viel toe aan René Immers (26 fouten), Maj-Britt Kruizinga behaalde met 30 fouten de vierde plaats en Niek de Wolf (32 fouten) werd vijfde.

Dankzij de ruimhartige ondersteuning van de gemeente keerden vele elementen terug die vorig jaar het dictee tot een succes maakten. De mooie raadszaal, de uitstekende catering en de prima voorlezende burgemeester Laila Driessen, dit keer in knalultramarijn. Ook Harriet McDaniel, de begaafde auteur van het dictee, ontbrak niet. Zij was er even goed voor gaan zitten. Het resultaat was een tekst van niveau, met geniepige valkuilen, een sporadisch przewalskiwoord (labbeien bijvoorbeeld, wat babbelen betekent) en creatieve woordspelingen.

Laila Driessen

Burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp

Kootiaanse exercitie
Op zichzelf stond dat invuldictee al garant voor een aardig aantal fouten. McDaniel vond dat niet voldoende. Zij verwerkte er ook een handvol grammaticale missers in, die de deelnemers moesten herkennen en omcirkelen. Daarmee werd het dictee een waar foutenfestival. Voor de meeste dicteeschrijvers, ook de veteranen, blijkt de omschakeling van spelling naar zinsbouw een te zware opgave. Menigeen heeft zijn twijfels over deze kootiaanse exercitie. De een vindt het alleraardigst, de ander raakt ervan in de war. McDaniel bleek goddank minder frikkerig dan Van Kooten in diens tv-dictee: de Leiderdorpse lerares nam vooral constructies op als zich irriteren aan, zo optimaal mogelijk, de adviseur waarover gesproken werd.

Desondanks blijft een taalquiz als deze qua jurering een moerasgebied. Moet de woordspeling ‘liefhebben wordt liefdelen‘ omcirkeld worden omdat het woord niet bestaat? Is de constructie te excessief echt fout of alleen maar lelijk? Wordt geëigend nog gezien als een germanisme? Op veel van die netelige kwesties is geen eenduidig antwoord te geven. En zo ziet een dictee er al rap uit als een etalage van taalergernissen, die het hoge niveau van de tekst onderuithalen – zonder dat het laatste woord erover gezegd kan worden.

Leiderdorp

De raadszaal was uitgerust met beeldschermen waarop alles goed te volgen was.

Bloedrood van de foutstreepjes
Nadat elk zijn eigen werk – onder toenemend geknars van tanden – had gecontroleerd, zagen de papieren bloedrood van de strepen. Ook de acht dicteenomaden, die zich hadden laten verleiden door de uitstekende verzorging van dit dictee en de reputatie van McDaniel, stortten zich met trillende onderlipjes op de troostende hapjes. Op een na: Huib Boogert eiste blijmoedig de eerste plaats op met zijn score van zeven fouten. Gelukkig  had LVU-voorzitter Emil Broesterhuizen geleerd van de vorige aflevering – toen er geen enkele aandacht was voor de niet-Leiderdorpers – en zette hij nu met een mooie prijs de Zeeuw in het zonnetje. De overige dicteetijgers bleven rond de twaalf fouten steken.

Huib Boogert

Huib Boogert complimenteerde de auteur en de organisatie na zijn overwinning.

Alle reden voor een herhaling in 2015, al zullen we het moeten stellen zonder het talent van McDaniel, die ons bij wijze van afscheid achterliet met de prangende vraag hoe gespotifyde gespeld dient te worden.

Op last van de auteur is de tekst van dit dictee, als enige van het hele dicteejaar 2014, niet beschikbaar in onze collectie.

Tekst: JvHD / Foto’s: Huib Boogert en Olaf McDaniel 

1 reacties