Wisse wint in Wijchen

De tweede editie van het Groot Dictee Wijchen, woensdagavond 14 mei, zette dit nieuwe evenement definitief op de kaart van spellingminnend Nederland. Rien Wisse won bij de specialisten, Anne den Haan bij de liefhebbers.

Rien Wisse tijdens een dictee in Bergschenhoek, 2014. Foto: Huib Boogert

Anne de Haan

Anne de Haan, winnares van het Groot Dictee van Wijchen 2014

Een verslag van Rien Wisse

De tweede editie van het Groot Dictee Wijchen, woensdagavond 14 mei, zette dit nieuwe evenement definitief op de kaart van spellingminnend Nederland. In de liefhebbersgroep ging de eerste prijs naar Anne de Haan, die – niet verrassend – onder de naam Heldere Tekst een schrijfbedrijf runt. Bij de specialisten bleef Rien Wisse met maar twee fout de veteranen René Dijkgraaf en Rein Leentfaar voor.

Helemaal vanzelf ging dat niet. Menige dicteereizigerstomtom moest het afleggen tegen de lastige route naar het tweede Groot Dictee Wijchen. Een niet-bestaande afslag hier, een afgesloten of doodlopende weg daar, en twee verschillende locaties van het Maaswaal College. Je moest er wat voor overhebben om de achter bossen en sportvelden gelegen Veenseweg te bereiken. Maar dan had je ook wat: een perfect georganiseerde dicteeavond in een uitstekende sfeer. Ontspannen ook, hoewel de bekende verzuchtingen na het voorlezen van de dicteetekst natuurlijk niet van de lucht waren.

All inclusive
Die tekst was vooraf gecheckt door de Taaladviesdienst, dus er was – in tegenstelling tot de eerste editie in 2013 – geen discussie over vermeende fouten. Nou vooruit, eentje dan: is het all-inclusiveresort of allinclusiveresort? Wie het streepje schreef, had een fout. Overigens werd vooraf al vermeld dat de vreemd gespelde naam Google eTown Award buiten beoordeling werd gelaten. De tekst werd goed verstaanbaar en in het juiste tempo voorgelezen. Voor de meesten was er dus voldoende tijd voor controle. Of voor foutief verbeteren, want dat krijg je dan ook.

Wel riep het verwarring op dat aanvankelijk de leestekens niet voorgelezen werden (later op verzoek wel). En het niet uitspreken van de g in prognosticeren deed velen besluiten die dan ook maar niet te schrijven. Helaas, fout. Ook was gedacht aan een adequate toelichting van het dictee, en een certificaat voor alle deelnemers. Bij de reguliere deelnemers – de niet-specialisten dus – vormde de toekenning van de tweede prijs een apart hoofdstuk. Steef Verheijen, Marianne van der Wal, Riet Bredemeijer en Jesper Tittse behaalden allen een score van 13 fout. Omdat Verheijen het hoogste sponsorbedrag op had gehaald, ging het zilver naar hem. Tittse verdiende de derde prijs vanwege zijn leeftijd; eerder op de dag zegevierde de 4-vwo’er al in het jeugddictee van Wijchen.

‘Volgend jaar weer, ik ga oefenen’, was een veelgehoorde ontboezeming. Het dictee van Wijchen heeft toekomst, ondanks de relativering in de laatste passage van deze editie: ook in de toekomst zal een kattebelletje met jip-en-janneketaal leesbaarder zijn dan A4’tjes vol extraordinaire, curieuze quatsch, hoeveel er ook voor de Wijchense dictees geoefend is.

7 reacties

  1. Werd bij ‘prognosticeren’ de g niet uitgesproken, Rien? Ik zou eerder verwachten de s.

  2. De uitspraak was duidelijk ‘pro’, niet ‘prog’. En ‘os’ leek inderdaad meer op ‘o’. Dit leidde tot fouten als ‘pronosticeren’ en ‘pronotiseren’.

  3. Pieter, ik had wel de g, maar niet de s. Ik vermoed dat het twee keer verschillend is uitgesproken.

    En dan wil ik nog een kleine correctie toevoegen: mijn dochter heet geen Marianne van de Wal, maar Marianne van der Wal.

    Ik ben er apetrots op dat ik (met mijn slechte gehoor waarvoor ik wel in behandeling ben) tweede werd en natuurlijk ben ik ook trots op mijn dochter, die ongetraind op het laatste moment besloot om mee te schrijven en eveneens tweede werd.

  4. Ik schrapte mijn aanvankelijk geschreven s in prognosticeren omdat de voorlezer hardnekkig ‘prognoticeren’ zei en omdat prognoticum wél bestaat.

  5. Ik heb me vergist: de voorlezer sprak de g wél uit, maar de s niet. Zie de uitzending op YouTube!

  6. In dit geval vermoedelijk niet. De organisator meldde expliciet dat het de naam ‘het Groot Dictee Wijchen’ is, en dus niet ‘het Wijchense dictee’. Doorgaans geldt het donorprincipe: de naamgever bepaalt de spelling. In het onderhavige geval duidt de woordgroep ‘Wijchense dictees’ uitsluitend op een regulier zelfstandig naamwoord met een bijvoeglijk naamwoord erbij – niet een eigennaam dus.