Dicteepartij kiest voor correctief referendum

In Nederland staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. De Spelt sprak over enkele items van de StemWijzer met Marinus Woordenaar, woordenlijsttrekker van de Dicteepartij.

Door Rien Wisse, ‘bredacteur’ van De Spelt, je broodnodige dicteenieuws

Hoe gaat het met uw partij in deze coronatijd?
Uitstekend. We hebben veel te stellen met het COVID-19-virus, SARS-CoV-2 en mascne – om maar eens wat te noemen. Onze taal is verrijkt met al die ziekmakende dicteewoorden. De plaatsing ervan in de online-edities van de woordenboeken is inmiddels voltooid. Daar zijn we erg blij mee.

Over voltooid gesproken. De euthanasiewet, kunt u zich daarin vinden?
Al die discussies over voltooid leven, zorgvuldigheidseisen … Je hoort veel te weinig over zorgvuldig taalgebruik en de spelling van een voltooid deelwoord. Veel mensen kennen ’t kofschip niet eens. Daar zou de politiek eens wat aan moeten doen, dat roepen wij al jaren.

Goed, de donorwet dan maar. Bent u blij dat die er nu is?
Het donorprincipe moeten we nou eenmaal accepteren. De leidraad van het Groene Boekje is duidelijk: respecteer de schrijfwijze die in de taal van herkomst gebruikt wordt of die de oprichter of eigenaar van een instelling of merk heeft gekozen. Maar wat moeten we met al die spatieloze, kapitale partijen zoals GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS? En dan ook nog die StemWijzer. Brr.

Moet de overheid onderwijs in het Nederlands verplicht stellen op hogescholen en universiteiten?
Ik ben het niet eens met wat de meeste andere partijen daarover schrijven. De Partij voor de Dieren vindt: studenten moeten er in hun eigen taal ‘terecht kunnen’. Onzin, ze moeten er terechtkunnen. Volgens de SGP wordt het Engels ‘teveel’ ingezet. Welnee, te veel. En JA21 houdt niet van ‘steenkolen-Engels’. Ik ook niet, wel van steenkolenengels.

Volgens de SGP wordt het Engels ‘teveel’ ingezet. Welnee, ‘te veel’

U corrigeert graag. Bent u ook voor een correctief referendum?
Zeker, we kunnen niet zonder correcties. Het CDA houdt niet van een ‘ja/nee keuze’ en GroenLinks vindt een ‘ja-nee vraag’ in een referendum te simpel. Maar ze vergeten dan de juiste schrijfwijzen: ja-neevraag en ja-neekeuze. Trouwens, ja/nee-keuze en ja/nee-vraag mogen ook. Dus keuze genoeg. Ja, ik zie zo’n referendum wel zitten. Dan kunnen al die spelfouten eens lekker gecorrigeerd worden.

Met welke partij kunt u het verder wel goed vinden?
Wij vatten alles graag op naar de letter. Ik heb er dan ook geen moeite mee om PvdD te gaan heten, mits die D dan niet voor Dieren maar voor Dictees staat. Of voor mijn part voor Dicteedieren, want die zijn er zat: Cetti’s zanger, Kuhls pijlstormvogel, Temmincks strandloper, noem maar op.

Iets anders: hoe denkt u over gezichtsbedekkende kleding?
Het woord gezichtsbedekkend bestaat inderdaad. En veel partijen hebben over die kleding wat in hun programma geschreven. Zo wil DENK het ‘niqaabverbod’ afschaffen. Daar ben ik het niet mee eens, want het moet nikabverbod zijn. En Code Oranje heeft het over ‘burka’s’. Die moeten we niet willen, boerka’s wel.

Volgens de StemWijzer stelt NLBeter dat zulke kleding ‘niet past in onze Westerse samenleving’.
Weer zo’n rare naam voor een partij. Maar dat van die samenleving klopt wel, want die van ons is westers. In een ‘Westerse’ samenleving past sowieso niks. In het vrije Westen wel, want daarvoor gelden andere regels. Het is namelijk zo: als …

We zijn al ver over tijd, ik moet het gesprek helaas afronden.
Mag ik uw verslag voor publicatie nog even controleren op spelfouten?

3 reacties