Ook vijfde radiodictee geen aardigheidje

‘Kneitermoeilijk’ was het epitheton dat auteur Daan Williams zou kiezen voor zijn vijfde nationale dictee. Dat bleek een eufemisme.

Daan Williams

Dicteeauteur Daan Williams

Door Rien Wisse, ‘bredacteur’ van De Spelt, je broodnodige dicteenieuws

Dicteeopsteller Daan Williams had ons al weken van tevoren de stuipen op het lijf gejaagd: ‘Op televisie was het altijd een luchtig niemendalletje. Die tijd is voorbij. In mijn dictee staan alleen maar woorden die je nog nooit hebt gehoord en het zit boordevol voetangels en klemmen. Een dictee is nou eenmaal geen aardigheidje. Ik ga voor een via dolorosa. Kom bij mij niet aan voor een nulfoutertje.’

En inderdaad: Williams’ vijfde radiodictee was kneitermoeilijk. Het gemiddelde foutenaantal van 112 was alarmerend. Winnaar bij de prominenten was professor Akkermans, bekend van de Dikke Van Dale en weer in beeld als politieke macher: slechts 62 fouten. Na afloop zei hij: ‘De naam is genoemd en doet de ronde. Ik bén gevraagd en ik wórd genoemd voor een post: informateur, formateur of premier. Ja, ik ben in de race.’ De winnaar bij de niet-BN’ers (Jan Patat uit Boerenkoolstronkeradeel) werd uit privacyoverwegingen niet bekendgemaakt, net zomin als zijn foutenaantal (59).

Het radiodictee 2023, geschreven door Daan Williams, luidt als volgt:

Laten we de geit onttuieren!

Het dicteeaficionado-event is gesetteld in Schubbekutteveen, waar de train à grande vitesse voorbijijlt en amoerpanters en mangabeys zich thuis voelen in het tweeduizend twee jaar oude en uit opus caementicium opgetrokken amfitheater, dat tegenwoordig dienstdoet als dierenpark en waar zelfs manatees en humboldtpinguïns zich nu tegen de Siberische kou teweer moeten stellen. Tegen de inheemse geiten is kortgeleden byebye gezegd; vandaar nu deze dicteeleuzenvariant: laten we de geit onttuieren!

Geen geïa meer voor de dikkendensie, maar hallekidee: laten we de dierengevangenschap ervan langs geven, want nu de faex populi zich te gepasten tijde heeft uitgesproken, de BoerBurgerBeweging groter is en we de standees auf Wiedersehen wensen, moet er in no time geregeerd worden.

Want godsammekrakepitte, sinds het vierde kabinet-Rutte asjeweine ging, was niet bepaald sprake van gouverner, c’est prévoir en zeiden we im grossen ganzen tegen het eruit-met-die-geitengedachtegoed: toedeledokie!

Een langeafstandloperachtig worstcasescenario ontbrak sowieso, een niet-okéë tgv-spitsheffing daargelaten (iets waarmee de Dáil Éireann nooit akkoord zou gaan, maar dat terzijde), waardoor het afwachten is wat er met de extratrein en de aansluiting met de Belgische P-trein gebeurt.

Tegen het droit divin is lang geleden gedag gezegd, maar de eagere net-nietpresessen moeten ervoor zorg dragen en eraan toe zijn dat Krethi en Plethi zich niet alleen customer-, maar ook high care kunnen toe-eigenen.

Terzelfder tijd moeten we niet gaan schmieren zoals een Jan Grabbel, niet als een perpetuum mobile ‘potje-met-blommen’ roepen, niet volstaan met jeremiadegepieuw of door en door natgeregend overeind komen als we ons nietsverhullende a-priorisme via WhatsApp of social networking naar voren hebben gebracht.

We moeten nu gemoeiig en goeiig samen optrekken en aan American’s Creed denken, zo wordt me en wordt je hopelijk duidelijk.

Als ons dat lukt, weet ik Deo annuente een dikverdiende bonne bouche: een felgesmaakt, parallellepipedumvormig en met een halloumi-chèvremix belegd Schubbekutteveens fiadu’tje, dat bekendstaat als het geitenwollensokkentypecakeje.

5 reacties

  1. Ja, schitterend as ever. Prachtig, dat ‘gedag gezegd’, de boordoener voor mijn ‘vaarwel gezegd’. Maar, Rien, het was toch het zesde radiodictee?

  2. Ja, inderdaad het zesde! Ik moet Daan niet tekortdoen. Dank voor de correctie, al was het een kleine geit.