Dicteepartij vindt coalitieakkoord foute boel

Eindelijk een akkoord na een formatie van vele maanden. Een politieke overwinning, maar is het ook een orthografisch pronkstuk?

Marinus Woordenaar

Door Rien Wisse, verslaggever van De Spelt, je broodnodige dicteenieuws

Nederland heeft negen maanden na de verkiezingen eindelijk een coalitieakkoord. De Spelt sprak erover met Marinus Woordenaar, voorzitter van de Dicteepartij.

Hoe zou u het regeerakkoord willen typeren?
‘De ambities zijn te groot. Ze kosten kapitalen, want de coalitiepartijen schrijven over AZC, BTW, EBI, GGZ, HSL, LHBTI, OV, PGB, XTC en ga zo maar door. Dat moet allemaal veel kleiner. Ze kunnen geen hoofdletters van kleine letters onderscheiden, dus ook geen hoofdzaken van bijzaken.’

De coalitie pleit voor een overheidsloket waar mensen terecht kunnen met vragen. Mooi toch?
‘Juist niet, want ze moeten er terechtkunnen. Dus of je bij dat loket ook taalvragen kunt stellen? Ik ben bang van niet.’

Het nieuwe kabinet spreekt van tenminste 55% CO2 reductie voor 2030 en klimaat neutrale technologieën. Goed plan?
‘Nee, foute boel. Het moet echt anders: ten minste met spatie, CO2 subscript, CO2-reductie met streepje en klimaatneutrale aaneen. Anders gaat het mis met ons spellingklimaat.’

Ik citeer: De in de vorige periode ingeslagen weg met betrekking tot uitgereisde IS-ers wordt voortgezet. Een lastig besluit lijkt me.
‘Tja, moeilijk. Kijk, je kunt over die IS’ers van alles zeggen, maar ze verdienen wel een apostrof in plaats van een streepje.’

Ik lees dat we enthousiaste startups nodig hebben en dat zzp-ers zekerheid moeten krijgen.
‘Over die startups ben ik niet zo enthousiast: doe mij maar start-ups. En alleen zzp’ers moeten die zekerheid krijgen. Die mensen hebben recht op een correcte bejegening.’

Jawel, maar het coalitieakkoord stelt ook: Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog teveel mensen die er niet tussen komen. En: We willen de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken.
‘Die stellingen bestrijd ik op maar liefst vier los-vaste onderdelen: er zijn te veel mensen die er niet tussenkomen, en het gaat om lage en middeninkomens.’

De coalitie investeert in de aanpak van Alzheimer, maar neemt met het oog op de lange termijn gezondheid van de overheidsfinanciën maatregelen om de zorguitgaven af te vlakken.
‘Nou, maak er maar gerust alzheimer van. En hou de langetermijngezondheid vooral bij mekaar.’

Tot slot een hoopgevend citaat: De gaswinning in Groningen wordt afgebouwd omdat de veiligheid van Groningers voorop staat.
Vooropstaat schrijf je aan elkaar, dus hoezo hoopgevend? Trouwens, als de zin begint met Voorop staat dat, zijn het wel twee woorden, want de persoonsvorm …’

Het spijt me, we moeten afronden. Ik heb het nu ook wel gehad met dat regeerakkoord. En met u.
‘Mag ik uw verslag vóór publicatie nog even controleren op spelfouten?’

3 reacties

  1. Nederland heeft een nieuw kabinet met een flink aantal ministeries, maar helaas ontbreekt een ministerie van Spellingzaken. Als ik het bovenstaande lees, dan lijkt me de instelling daarvan heel erg nodig.
    Een geschikte kandidaat voor het ministerschap ligt voor de hand: Marinus Woordenaar van de Dicteepartij.