Olipodrigo (3)

Een regelmatig terugkerend stoofpotje van gemengd dicteenieuws; deze keer onder meer over het afgelaste Hoorns dictee en een interessante technische discussie over de spelling van tussenklanken.

Het Groene Boekje in brons, de trofee van het Almeers Dictee 2013.

door JvHD

De tussenklank ter discussie
Op het taalblog Neder-L is sinds december 2013 een boeiende discussie gaande over spelling, met name over de regels voor de tussenklank -en. Het debat werd ingezet door een provocerende bijdrage van Felix van de Laar, waarin hij zich afvroeg ‘hoe zinnig het dichttimmeren van het schrift in spellingregels eigenlijk is’. De teneur van zijn goedgeschreven artikel kan worden samengevat in zijn tussenzin ‘spelling is sowieso een hobby van ouder wordende mannen’. Daarmee weten de allerminst bejaarde Edward Vanhove, Dick Stada en Willem Possemiers weer waar ze aan toe zijn – om maar te zwijgen van de vele jonge vrouwen die afgelopen jaar trots stonden te glimmen op het podium van een dicteewedstrijd.

Hoe dan ook, zijn boutade maakte wel wat los. Wim Mattens was verheugd dat zijn indefferentialis weer eens werd genoemd. Professor Anneke Neijt reageerde daarop, maar Mattens vond (en ik steun hem daarin) dat zij de crux van zijn stelling niet begrepen had. Het voert te ver om een zinnige samenvatting te geven van de hele discussie. Geïnteresseerden raad ik aan te beginnen bij de laatste repliek van Wim Mattens, waarin hij de indifferentialis nog eens helder adstrueert.

Wiskunde en spelling

In de Heraut, een wekelijks nieuwsblad voor Lansingerland en omstreken, vertelt Henk Groeneveld meer over het schrijven van het tweede Hospice Lansingerlanddictee (30 januari 2014). ‘Toen ik eenmaal de eerste zin had liep het vanzelf’, meldt hij opgelucht, al vertelt hij erbij dat hij zelf het dictee vermoedelijk niet foutloos zou kunnen opschrijven. Gelukkig is zijn tekst duchtig nagelezen door trouwe lezers van Dictees.nl, dus wij gaan uit van een dictee zonder al te veel discussie. Is het toeval dat Groeneveld zijn hele leven wiskundeleraar was in Bergschenhoek? Oud-wiskundedocent Rein Leentfaar is immers de ongekroonde spellingskoning in Nederland. Een opvallende combinatie…

Jan Becaus

In het veelgelezen Vlaamse magazine Kerk & leven vertelt Jan Becaus over zijn wedervaren tijdens twee dictees die hij onlangs als voorlezer bezocht. Hij gaat in op een paar lastige spellingprobleempjes, maar echt amusant wordt zijn column tegen het eind. Daar beschrijft hij de ‘spelfanaten’ die je tegenkomt op wedstrijden. ‘Het zijn meestal opgewekte lieden, die geen enkel teken tot zelfkwelling vertonen. […] Zoals bij echte sportlui gaan de gesprekken over de laatste prestatie en worden de resultaten vergeleken […]. ‘ Heel verfrissend deze karakteristiek van een clubje dat nogal eens laatdunkend wordt weggezet. De uitsmijter wil ik u niet onthouden: ‘Vergis u niet, ook dergelijke spellingverslaafden maken fouten. Helemaal in de geest van de olympische gedachte tillen ze daar doorgaans niet echt zwaar aan. Integendeel. Ze prenten de fouten in hun geheugen en nemen zich voor die alvast nooit meer te maken. Zulke mensen genieten mijn warme bewondering.’

Waarvan akte.

Hoorns dictee afgelast

Het Groot Hoorns Dictee, dat op de agenda stond voor zondag 19 januari, is helaas afgelast bij gebrek aan belangstelling. De organiserende bibliotheek van Hoorn heeft geen concrete plannen voor een volgende editie, maar blijft proberen voldoende mensen te interesseren. Dicteeauteur René Dijkgraaf – winnaar van het laatste Hoorns Dictee – houdt zijn tekst dus nog voor onbepaalde tijd geheim.

1 reacties

  1. Ik ben tweemaal in het verre Hoorn geweest. Een zeer mooi stadje, prachtig gelegen aan het Markermeer. Maar toen het Hoorns dictee verkaste van schouwburg Het Park naar de lokale bieb, heeft het veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Jammer. Een gebrek aan deelnemers was m.i. enigszins voorspelbaar.