Dictees.nl is online!

Per 17 oktober 2012 is Dictees.nl in de lucht, als zustersite van het befaamde deventerdictee.nl en de nieuwe pleisterplaats van spellingliefhebbers in Nederland en Vlaanderen.

Dictees.nl

Dictees.nl is de nieuwe plek voor spellingliefhebbers

Per 17 oktober 2012 is Dictees.nl in de lucht. Deze webstek is de opvolger – of preciezer: de zustersite – van de befaamde Deventer Dicteesite, die de grootste dicteeverzameling in het Nederlands taalgebied bijeenbracht.

Met Dictees.nl bouwen we voort op het pionierswerk van Alex Zwalve en Bastiaan Mokkink. Zij hebben niet alleen jarenlang het Groot Deventer Dictee georganiseerd, maar ook gezorgd voor een verzamelplaats voor dicteeliefhebbers in Nederland en Vlaanderen. Omdat tijdgebrek het werk aan de webstek bedreigde, is er nu Dictees.nl. De komende weken zal er nog gewerkt worden aan deze virtuele ontmoetingsplaats, maar nu al wordt u uitgenodigd uw bijdrage te leveren in de vorm van nieuwsberichten, verslagen van wedstrijden en trivia uit de wereld van spelling.

Veel plezier met Dictees.nl!

Reacties zijn gesloten.