Geen banaantaart voor onderzoekster Banga, vindt de Taalunie

Geert Joris van de Nederlandse Taalunie reageert in De Standaard op aanbevelingen van promovenda Arina Banga. ‘Er komt geen spellinghervorming zolang ik algemeen secretaris ben van de Taalunie.’

Geert Joris

Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie

‘Laat me van meet af aan duidelijk maken: er komt geen spellinghervorming zolang ik algemeen secretaris ben van de Taalunie.’ Dat schrijft Geert Joris, algemeen secretaris van de Taalunie, in een reactie op het onderzoek van Arina Banga naar de relatie tussen woordvorm en -betekenis. Zijn opinieartikel staat vandaag in de Standaard. Joris voegt eraan toe dat zijn handelwijze gewoon in de lijn ligt van het besluit dat de Taalunie al in 2005 vastlegde: de regels veranderen niet en er komen geen regels bij.

Geert Joris voelde zich genoopt tot een reactie, omdat de onderzoekster in een persbericht liet weten dat ‘bij een volgende spellingshervorming […] de hervormers hieruit [kunnen] concluderen dat het wijzigen van de vorm van een woord gevolgen heeft voor de betekenis ervan’. Die hervorming komt er dus niet, drukt Joris ons op het hart. In zijn stukje maakt hij duidelijk dat hij zich bewust is van allerlei klachten, maar dat ‘alle klachten over losse spellingkwesties worden overstemd door één smeekbede uit alle geledingen van de maatschappij: laat de spelling met rust.’

Arina Banga

Taalgeleerde Banga speelt bas in de meidenpunkgroep Planet Eyelash, bekend van onder meer ‘Slapping barbies’.

Bananentaart
Op zichzelf is het interessant onderzoek, waarop Arina Banga bij de Radboud Universiteit zal promoveren. Op grond van een reeks experimenten concludeert zij dat een samenstelling met -en als ‘meervoudiger’ wordt ervaren dan andere samenstellingen. Haar proefpersonen beoordelen een bananentaart dus als rijker gevuld dan een banaantaart of een appeltaart. Die perceptie blijkt volgens de onderzoekster ook te bestaan bij mensen die Nederlands als tweede taal hebben, zoals Friezen en Afrikaanders. Voor de geïnteresseerden: de promotie vindt plaats op vrijdag 8 maart om half elf. Promotor is professor Anneke Neijt.

Reacties zijn gesloten.