Professor Kuiken vergaloppeert zich

Hoogleraar Folkert Kuiken greep het beruchtste steppepaardje uit de Nederlandse taal aan om een uitspraak te doen over opeenvolgende consonanten. Dat had hij beter niet kunnen doen.

Przewalskipaardjes
Przewalskipaardjes

In de Volkskrant van 22 augustus gaat Folkert Kuiken in op de vraag of nieuwkomers Nederlands zouden kunnen leren aan de hand van het tv-spelletje Lingo. Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Door Lingo leer je dat bepaalde combinaties wel of niet in het Nederlands voorkomen’, meldt Kuiken in het artikel. En hij heeft ook een voorbeeld: ‘P-R-Z-W, als in przwalskipaard, is hier ongebruikelijk.’ Nou, zeg dat wel. Zo ongebruikelijk zelfs, dat die combinatie nergens voorkomt, ook niet in de naam van het steppepaardje dat sinds het eerste Groot Dictee der Nederlandse Taal van Kees Fens nationale beroemdheid heeft verworven. Zoals sindsdien elke taalminnaar weet, gaat het om een przewalskipaard, met slechts drie consonanten aan het begin van zijn naam.

Vier medeklinkers aan het begin van een woord ‘zie je vrijwel alleen bij S-C-H-R’, vervolgt de hoogleraar in het artikel. Als iemand een betere kandidaat heeft, horen wij het graag.

Reacties zijn gesloten.