Olipodrigo (1)

Gemengde berichten verzamelen wij vanaf vandaag in de rubriek Olipodrigo, genoemd naar de befaamde stoofpot uit vroeger tijden. Deze eerste aflevering gaat onder meer over het Groot Dictee.

Hajer Godefroot

De Vlaamse Miss Belgiëfinaliste Hajer Godefroot (zie onder)

De achttiende-eeuwse satiricus Jacob Campo Weyerman nam in zijn periodieken van tijd tot tijd een rubriek op waarin hij allerhande nieuwtjes samenvatte. Zo’n mengelmoes van berichten noemde hij olipodrigo, naar het toentertijd bekende gerecht (een overdadige hutspot met vlees, groente en organen). Die rubriek herleeft nu op Dictees.nl.

Voorrondeleed
De voorronde van het Groot Dictee deed dit jaar wel bijzonder veel stof opwaaien onder de spellingliefhebbers. Onmiddellijk na de publicatie in De Morgen en de Volkskrant verbaasden gekende dicteetijgers zich al over de discutabele woordgroepen vintage model en messing olifanten. Groot Dicteelaureaat Pieter van Diepen schreef er een analyse over die gepubliceerd is op deze site en de webstek van het Groot Dictee. Die discussie vormde slechts de opmaat van de reuring die losbrak na de bekendmaking van de uitslag. Toen bleek dat de auteurs ten onrechte *onoirbaar  aangemerkt hadden als de juiste spelling van onoorbaar.

De Volkskrant plaatste weliswaar een rectificatie inclusief een voorzichtig mea culpa, maar het leed was al geschied. We moeten ervan uitgaan dat de bankjes in de Eerste Kamer straks gevuld zijn met deelnemers die *onoirbaar hebben aangezien voor een correct gespeld woord. En dat inzenders met nul fouten dus abusievelijk terzijde zijn geschoven.

Annuleringen
Er worden in deze drukke maanden nogal wat eerder aangekondigde dictees geannuleerd. Zo gaat het derde Groot Dictee van Tubbergen niet door wegens gebrek aan belangstellenden: de ondergrens van 25 deelnemers werd bij lange niet gehaald. Zou dat gelegen hebben aan de voorronde, die bomvol fouten stond? Ook de plannen voor een dictee in Oldenzaal zijn in de ijskast gezet. En met twee langdurig zieken in de organisatie bleek het voor DOK niet mogelijk het negende Delfts Dictee in december te organiseren.

Vlaamse beauty in de bankjes
Meer nieuws over het Groot Dictee op tv: de Vlaamse finaliste voor Miss België Hajer Godefroot zal plaatsnemen in de Eerste Kamerbankjes – maar niet als prominente Vlaamse. Op eigen kracht wist zij zich te selecteren voor de finale. Wij kunnen ons verheugen op fraaie close-ups van haar schrijfhand, want Hajer heeft zojuist een intensieve cursus nagellakken achter de rug.

5 reacties

 1. Pieter heeft gelijk !
  Misschien dacht men bij het woord onoirbaar aan wezens zonder aards
  voor- of nageslacht, stamboomloos en daardoor zonder erfgenamen,
  oirloos, onoirbaar.
  Denk maar aan een alien afkomstig van een exoplaneet.
  Met een beetje liefde voor de spelling kan een dergelijke stupiditeit
  worden voorkomen.
  De nulfouteninzenders wordt met onoirbaar een onoorbaar oor
  aan …
  Bill van Beusichem

 2. Ik heb zowel via e-mail als via Twitter meegedaan met de voorronde. Het gekke is dat ik onoorbaar heb gekozen en toch uitgenodigd werd voor de tweede ronde. Deze heb ik volgens mij foutloos gedaan maar ik mocht toch niet naar de finale. Maar dat zou kunnen liggen aan een loting. Of ze wilden een bepaalde leeftijdsverdeling o.i.d.