Taaltelefoon zet spellingtests online

De Taaltelefoon, het Vlaamse overheidsorgaan voor taaladviezen, publiceerde onlangs meer dan honderd spellingtestjes op de website.

Taaltelefoon

De nieuwe pagina op de website van de Taaltelefoon

De Taaltelefoon, het Vlaamse overheidsorgaan voor taaladviezen, publiceerde onlangs meer dan honderd spellingtestjes op de website. De proefjes van elk vijf meerkeuzevragen zijn gegroepeerd naar thema. Zo vind je er tien vragenreeksen over werkwoordspelling, acht over hoofdlettergebruik en nog eens acht over accenttekens. Bovendien zijn er drie korte oefendictees toegevoegd.

Met de grote verzameling testjes is de toch al aanbevelenswaardige webstek aanmerkelijk verrijkt. Ook voor doorgewinterde dicteetijgers is er genoeg te beleven. Na elke vragenreeks geven de makers een bondige uitleg van de achterliggende regel. En als extraatje is er een categorie ‘achtergrondkennis’, waarmee je kan testen hoe het met je theoretische kennis gesteld is.

Ben je uitgespeeld op de nieuwe pagina, vergeet dan niet te kijken op de aanpalende ‘tips voor klare taal’. Daar geven de makers behartenswaardige adviezen over taalgebruik in allerhande tekstsoorten. Ook de afdeling tekstadviezen zijn alleszins het bekijken waard.

O ja: de Taaltelefoon heeft ook een Facebookpagina. Vind ik leuk!

13 reacties

 1. Inderdaad zeer volledige en leerrijke testjes. Ik heb een ongelukkige opgave gespot bij de dilemma’s c of k. Kosmos of cosmos (zonder context)?
  Ik heb De Taaltelefoon laten weten dat Van Dale beide woorden kent met een verschillende betekenis.

 2. En bij vraag 5 van de test “enkele of dubbele medeklinker (2)” luidt de vraag:
  “Welke spelling is correct voor ‘foto die vergroot is’?”
  En bij de antwoorden moet je kiezen uit “de uitvergrootte tegenstelling” of “de uitvergrote tegenstelling”.
  Misschien moet je dat ook even melden, Frank.

 3. Enigszins dubieus is brochuurtje bij verkleinwoorden (5). Volgens de Dikke Van Dale Online wordt brochure aan het woordeinde alleen met een sjwa uitgesproken. Op woordenlijst.org staat alleen de verkleinvorm brochuretje.

 4. En karbonadetje bij verkleinwoorden (6) vind je ook niet op woordenlijst.org!

 5. En bij het aaneenschrijven van samenstellingen met afkortingen wordt ook een facultatief streepje goedgekeurd!

 6. Het niet vermelden van karbonadetje vind ik een tekortkoming van de Woordenlijst, want alleszins in Vlaanderen wordt de sjwa hier wel degelijk uitgesproken. Brochuurtje vind ik ook zeer vreemd, Die verkleinvorm lijkt me alleen mogelijk als het grondwoord brochuur zou bestaan, zoals dat het geval is bij de varianten blessure/blessuur, sinecure/sinecuur, vacature/vacatuur, parure/paruur,…

 7. Leuke en snelle reacties alweer!
  Frank: dat lijkt mij wel een redelijke opinie, dat ‘brochuurtje’ zeer vreemd is, maar de voorwaarde die je geeft opdat de vorm mogelijk is, lijkt mij aanvechtbaar. Regel 15.D van de Leidraad stelt duidelijk: “Als de eind-e van het grondwoord in het verkleinwoord niet te horen is, wordt de spelling van het verkleinwoord vernederlandst.” Dit wordt ook gereflecteerd in de keuze van de redactie om, bij de voorbeelden, de variant blessure te schrijven, op beide plaatsen, dus zowel bij blessuretje als bij blessuurtje. Het is wel een feit dat deze gedachten totaal geen weerslag vinden in de eigenlijke Woordenlijst. Bijvoorbeeld: voor ‘blessure’ en ‘molecule’ laat de Leidraad dus duidelijk zien dat beide verkleinvormen telkens mogelijk zijn, maar in de lemmata ‘blessure’ en ‘molecule’ wordt alleen de verkleinvorm herhaald die gebaseerd is op de uitspraak met eind-e in de verkleinvorm; niet de andere.

 8. Verkleinvormen als fermetje (fermettetje vind je niet op woordenlijst.org) en karbonaadje bewijzen dat de verkleinvorm zonder het achtervoegsel je niet per se hoeft te bestaan: fermet en karbonaad zijn geen correcte woorden.

 9. Het was een vermoeden dat ik geopperd had enkel bij woorden eindigend op ‘ure’, en dat op basis van Van Dale. Daarbij had ik ten onrechte de Leidraad buiten beschouwing gelaten. Toch wel jammer, die discrepantie tussen enerzijds de Leidraad en anderzijds de Woordenlijst en Van Dale.

 10. De Taaltelefoon heeft me laten weten dat de kwesties kosmos/cosmos en foto/tegenstelling aangepast werden.