Spitsvondige taalvalkuilen zijn te verwachten in het veertiende Zeeuws-Vlaamse Dictee in Terneuzen, traditiegetrouw geschreven door Marc de Smit.